Dom B 2768-10 Tjänstefel

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Dom B 2768-10 som visar att även nämndledamöter kan dömas till tjänstefel. Sedan valet 1994 så kan man inte komma fram till något annat än att socialdemokraterna i Norrköping. På ett eller annat sätt styrt olika nämnder med järnhand. Ansvariga kommunlråd som jag ser det har varit under den här tiden Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson(S), Lars Stjernkvist(S) och Olle Vikmång(S).

Några besynnerliga beslut tagna under socialdemokratisk ledning.

Efter att Vattendomstolen lagligförklarat kulverteringen jag Klas Adsell gjorde 1992 efter att ha fått klarsignal från bygglovkontoret. Så överklagade kommunalrådet Jan-Olov Johnson(S) domen. Genom att i vattenöverdomstolen.

  1. Förneka mina bygglov. Vilket man normalt inte kan göra. Vilket framgår av flertalet lagakraftvunna domar. Det började 1996
  2. Förneka att jag fått klarsignal att kulvertera Torshagsån. Vilket man erkände i en dom 2016. 
  3. Ta fel på Nyköpingsvägen och järnvägen. För att kunna påstå att ett område med högt naturvärde låg på min mark.
  4. Efter 20 år erkänna detta, och indirekt att man lämnat falska vittnesmål i säkert 40-50 ärenden.
  5. Under vad jag kallar HEMLIGA MÖTEN la kommunalrådet Jan-Olov Johnson(S) upp riktlinjerna hur man skulle bemöta Adsell. Deltagarna löste sällan ut rekommenderade brev eller svarade på frågan av vad som beslutades.
  6. När jag ville bygga upp en riven och en brandhärjad byggnad, sa kommunen NEJ. Ansvariga politiker var Jan-Erik Karlsson(S) och Jan-Olov Johnson (S). När jag ville ha ersättning så sa man åter NEJ. För att slippa betala så beställde en överingenjör och en stadsjurist en värdering av en auktoriserade värderingsman. Efter att han gjort tre olika värderingar så godkännde kommunen värderingen som nu halverats.
  7. Enligt Norrköpings Tidningar och Regeringskansliet så sökte Norrköpings kommun 30 miljoner på falska uppgifter.
  8. Tekniska kontoret och dess nämnd säger sig ha förklarat att man kan tappa 6000 lit/sek där det ryms 1000 lit/sek. Kommunstyrelsens kansli godkännde formuleringen innan förslag till beslut överlämnades till Tekniska nämnden.