Fakta om ÅBY

Innehållsförteckning för Facebookssidan

Fakta om ÅBY.

Länk till Fakta om ÅBY


Sidan Fakta om ÅBY kom till på grund av att Norrköpings kommuns tjänstemän kände sig kränkta av att jag publicerade fakta. 


Jag lade därför upp en egen sida på facebook med namnet Fakta om ÅBY. Där tanken var att lämna fakta som visar hur socialdemokratin i Norrköping har två ansikten. Där Norrköpings socialdemokrater fört ÅBY bakom ljuset i vart fall sedan  1994. Där dåvarande kommunalrådet Jan-Olov Johnson(s) menade att man skulle göra något utöver det vanliga för att lösa att jag hade kulvertera Torshagsån. Han bjöd mig 10 % av taxeringsvärdet vilket gjorde att de flesta ansåg att jag inte talade sanning. Han var väl informerad om att jag fått klarsignal att kulvertera men har aldrig klargjort detta.


Socialdemokrernas två ansikten.

 1. Det demokratiska och solidariska ansiktet.
 2. Det verkliga ansiktet där man till varje pris inte vill erkänna och rätta till begågna fel. Framförallt inte när socialdemokratiska politiker är orsaken. 


Jan-Olov Johnson(S) vill att mina ärenden ska dras i rättssystemet. Det vill även Lars Stjärnkvist(S). Olle Vikmång har inte meddelat om han tycker detsamma men han reagerar i vart fall inte.


  Bakgrund:

  1992 hade murarna till Torshagsån rämnat. Vi var tvungna att snabbt vidta åtgärder, för att förhindra att fastigheten i Tunaforskurvan försvann ut i Torshagsån. Jag kontaktade dåvarande Vattendomstolen vid ett flertal tillfällen för att ta reda på vad som gäller. Samtidigt stämde jag av med dåvarande bygglovkontorets bygglovshandläggare Olov Rydberg som  stämde av med bygglovschefen Bengt Johansson. De gav klarsignal till kulverteringen.


  För säkerhets skull så fick kommunen mäta ut exakt var plangränser mm låg för att det inte skulle bli några problem.


  Dåvarande miljökoordinatorn Eva Lindahl gick hårt åt Olov Rydberg, för att han gett klarsignal till kulverteringen. 

  Hon blev erbjuden att avägsna de vandringshinder som fanns för öringen  i Torshagsån. Men avböjde.


  Kommunen gjorde en avstämning senare som visade att Olof Rydberg handlat rätt.


  Chefsarkitekten Nils Ryman menade att jag  överhuvudtaget inte hade kontaktat kommunen innan jag kulverterade. Men rätten visste mycket väl att jag kontaktat dem och kommunen innan kulverteringen gjordes.


  Jag fick naturligtvis rätt i Vattendomstolen


  Jan-Olov Johnson(S) arrangerade HEMLIGA MÖTEN och lade upp strategin hur man skulle behandla mig.


  Det var så hemligt så man löste inte ut rekomenderade brev.


  Trots att Jan-Olov Johnson(S) visste att jag fått klarsignal att kulvertera Torshagsån så överklagade han Vattendomstolens beslut.


  I 20 år förnekade kommunen mina bygglov och att jag hade fått klartecken att kulvertera Torshagsån. Men rätt vad de var så erkände man som det måste förstås att kommunen lämnat falska uppgifter i domstolar mm.


  Juristen slutade sin anställning efter att hon erkänt, att kommunen i olika domstolar lämnat falska uppgifter. Ett erkänande som är mycket sällsynt med den politiska ledning vi har i Norrköping sedan 1994.


  Jag kommer att utveckla av vilken anledning jag inte gillar att man bygger om i Torshagsån utan att rätta till alla begågna fel vilket resuterat i att man som jag ser det. Att kommunen söker statliga medel (våra skattepengar) på falska underlag.


  Jag tycker inte heller om att man som NT och Regeringskansliet menar söker 30 miljoner i statsbidrag på påhittat underlag.


  Hans Revenhorn, Jan-Olov Johnson(S), Lars Stjernkvist och Pär Höglund vägrar att svara eller lämna fram fakta om kommunen fått statliga bidrag på  falska underlag.


  Att söka 13,5 miljoner på falska uppgifter gav fängelse i 4 år för rullstolsmannen.  Är du socialdemokrat och tycker att deras partiprogram tilltalar dig men inte gillar deras ledning i Norrköping. Rösta då på socialdemokraterna i riksdagsvalet och något annat i Norrköping.


  Den här sidan bör du besöka för att få veta mer om socialdemokraterna.


  Länk till Fakta om ÅBY

  Fortsättning följer så fort jag får tid.

  Nedan lite bråte som får hänga med tills vidare. Som hör samman med att kommunen bygglovskontoret anser sig ha egna regler än vad Plan och bygglagen och Boverket anser.

  Trafikutredning och trafikanalys


  Detaljplaner pågående Ingelsta mars 2021

  Karta Ingelsta vägnamn

  Yttrande från samhällsplaneringsnämnden

  Delegation 

  Brev till ansvariga för samhällsplaneringssidans information och beslut i frågan 21-03-12 Gunnar Cederberg, Lars Karlsson(S), Olle Vikmång(S), Reidar Svedahl(L), Maria Seyler(S) 


  Länsstyrelsen sågar Kommunledningen, Byggnadsnämnden och Bygglovkontoret utmed fotknölarna.