Detaljplan Kvarntorp 7:3

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Sedan något år, så är Norrköping åter på banan, men det är en lång bit kvar!

Detaljplanområde Kvarntorp 7:3 Gamla brandstation.

Länk till planbeskrivning.

Hur kommunen samtidigt anser sig kunna tappa 6000 lit/sek där det ryms 1000 lit/sek. Under Håkan Liljeblad(s) ordförandeskap. LÄNK!Länk till Plankartan Kvarntorp 7:3   Länk till innehåll detaljplan för  Kvarntorp 7:3