Detaljplan Kvarntorp 7:3

Detaljplanområde Kvarntorp 7:3 Gamla brandstation.

Länk till planbeskrivning.

Hur kommunen samtidigt anser sig kunna tappa 6000 lit/sek där det ryms 1000 lit/sek. Under Håkan Liljeblad(s) ordförandeskap. LÄNK!Länk till Plankartan Kvarntorp 7:3   Länk till innehåll detaljplan för  Kvarntorp 7:3