Detaljplan Kvarntorp 7:3

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Detaljplanområde Kvarntorp 7:3 Gamla brandstation.

Länk till planbeskrivning.

Hur kommunen samtidigt anser sig kunna tappa 6000 lit/sek där det ryms 1000 lit/sek. Under Håkan Liljeblad(s) ordförandeskap. LÄNK!Länk till Plankartan Kvarntorp 7:3   Länk till innehåll detaljplan för  Kvarntorp 7:3