Returpunkten innehåll

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Sedan något år, så är Norrköping åter på banan, men det är en lång bit kvar!

Innehållsförteckning ÅBY-sidan Returpunkten.


20-03-11 Styrgruppsmöte med ny  PL?? Ny tidsplan. Bör ändra officiell tidsplan. Nodra har tankar att ta över i egen regi. Förseningar noteras. Tillfälliga lösningar behövs. En lösning finns i befintligt kvarter. Ny tidplan anläggningen ska vara färdig 31/12-2021.20-04-14


 Marken är inte så dålig som man befarat. Interna grupper har arbetat fram detaljerade underlag för projektering. Projektledare är Michael Botvidsson. Ny godkänd projektplan ligger i Antura. PEN ? rappoerterar . Vad får man och inte Norrledsreservatet. Tillfälligt RP behöver finnas från årsskiftet 20/21.

Styrgruppen överens om att ta juridisk hjälp för granskning.

Kostnadsfördelning bör göras mellan Spårvagnsbolaget, SHBK, och Nodra.


20-06-08 Huvudspåret är att förlägga den tillfälliga returpunkten inom den nya tomten.

Vi måste lämna befintlig lokaliseringvid månadskiftet jan/febr 2020.

Optionsavtal ska skrivas under 11/6.

Kommunen har aviserat att många stora projekt ska läggas på is.

Vid nästa möte beslut om tillfällig lokalisering.

Vid nästa möte beslut om tillfällig lokalisering. 

Fortsatta diskussioner kring markupplåsningen.


20-06-2820-08-18

20-11-09

20-12-03

20-12-10

21-01-11

21-01-14


21-01-15

21-03-19

21-02-15

21-03-11

21-03-19

21-02-15

21-03-11

21-03-23

21-04-08

21-05-06

21-06-10

21-06-22

21-06-18

21-06-24 Mötesanteckning


21-06-24 startbesked

21-06-23

21-06-28

21-07-07