Returpunkten innehåll

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Innehållsförteckning ÅBY-sidan Returpunkten.


20-03-11 Styrgruppsmöte med ny  PL?? Ny tidsplan. Bör ändra officiell tidsplan. Nodra har tankar att ta över i egen regi. Förseningar noteras. Tillfälliga lösningar behövs. En lösning finns i befintligt kvarter. Ny tidplan anläggningen ska vara färdig 31/12-2021.20-04-14


 Marken är inte så dålig som man befarat. Interna grupper har arbetat fram detaljerade underlag för projektering. Projektledare är Michael Botvidsson. Ny godkänd projektplan ligger i Antura. PEN ? rappoerterar . Vad får man och inte Norrledsreservatet. Tillfälligt RP behöver finnas från årsskiftet 20/21.

Styrgruppen överens om att ta juridisk hjälp för granskning.

Kostnadsfördelning bör göras mellan Spårvagnsbolaget, SHBK, och Nodra.


20-06-08 Huvudspåret är att förlägga den tillfälliga returpunkten inom den nya tomten.

Vi måste lämna befintlig lokaliseringvid månadskiftet jan/febr 2020.

Optionsavtal ska skrivas under 11/6.

Kommunen har aviserat att många stora projekt ska läggas på is.

Vid nästa möte beslut om tillfällig lokalisering.

Vid nästa möte beslut om tillfällig lokalisering. 

Fortsatta diskussioner kring markupplåsningen.


20-06-2820-08-18

20-11-09

20-12-03

20-12-10

21-01-11

21-01-14


21-01-15

21-03-19

21-02-15

21-03-11

21-03-19

21-02-15

21-03-11

21-03-23

21-04-08

21-05-06

21-06-10

21-06-22

21-06-18

21-06-24 Mötesanteckning


21-06-24 startbesked

21-06-23

21-06-28

21-07-07