Tilluft

För att få ett ventilations system att fungera så måste det finnas ersättningsluft (tilluft). Det är alltså lämpligt att öppna luftintaget.

Öppna ventilen om du vill ha ventilation i duschrummet.