21-10-26 Brev till Olle Vikmån, Anna Thörn

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Sedan något år, så är Norrköping åter på banan, men det är en lång bit kvar!

Mapp möten

Visste du att Sverige hade ett rasbiologiskt institut i Uppsala långt före nazisterna ända fram till 1958. Statens hus för rasbiologi

Sverige tvångssterliserade säkert 75 000 personer i Sverige ända fram till 1975.

  • Detta för att få kontroll över asociala
  • Rashygien
  • Även peroner med funktionsnedsättningar
  • Folkhälsoskäl
  • Ekonomiska besparningar

Sverige hade ca 14 koncentrationsläger under andra väldskriget. Ansvarig för dem var Tage Erlander(S)!

Så länge som socialdemokraterna och Olle Vikmång, inte gör upp med partiets förflutna, ersätter dem som lidit skada,och utsätter dem som vågar ha en annan åsikt för represallier. Då ska socialdemokraterna inte ha våra röster.


Du som vill hylla din morfars fars uppfattning från tidigt 1900-tal. Kan ju göra det om han var socialdemokrat genom att rösta i rikdagsvalet och rösta blankt i kommunalvalet.

Norrköping har sedan 1994 styrts av  olika partier som har underordnat sig socialdemokraternas maktfullkomliga ledarstil. Rent teoretiskt har socialdemokraterna styrt Norrköping sedan tidigt 1900 tal med mindre avbrott. Det har präglats av en ledarstil där man favoriserat närstående. Konkurrensen har satts ur spel genom att styra etableringen av t.ex livsmedelsbutiker. Jag kommer att utveckla detta.


Sidan kommer att uppdateras för att visa hur socialdemokraterna arbetar när någon inte står med mössan i hand.

Men vi ska också veta att socialdemokraterna sedan början av 1900-talet favoriserat närstående. Eller kanske ännu mer riktigt, särbehandlat den som inte står med mössan i hand.


Jag tänker på bygglov där man gett bygglov där det finns strandskydd eller där man konkurerrar mot kooperationen.

Här har kommunens tjänstemän vittnat falskt i Vattendomstolarna och i Norrköpings Tingsrätt Göta hovrätt och fler domstolar.

Här har vi tre prejudicerande domar och utsagor från Boverket som förklarar att har du ett bygglov för handel så gäller det för allt från skomakeri till restaurang.


Sist uppdaterad 21-10-26 under arbete 10:30