Domar innehållsförteckning

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  text.

Domar innehållsförteckning


Norrköping(s) kommun erkänner efter ca 20 år. Att man med under Jan-Olov Johnsons tid som ansvarigt kommunalråd, som det måste förstås. Att man lämnat falska uppgifter i Klas Adsells ärenden. Kommunstyrelsens orförande Lars (S)tjernkvis anser inte att kommunen kan betala trots att Klas Adsell betalar självrisken. Socialdemokratisk SOLIDARITET, Domen T 621-16


1994-11-11 Vattendom som gav Klas Adsell i efterhand lagligförklaring till en kulvertering, som man sedan förnekade att man gett klarsinal till i 20 år. Det är väl den solidaritet man har som socialdemokrat i Norrköping. Kommunalrådet Jan -Olov Johnson(S) överklagade domen till Vattenöverdomstolen.


Länsstyrelsens beslut 204-2650-96 att jag hade bygglov för HANDEL pizzeria (REZA). Tung fil


Länsstyrelsens beslut 204-9764-96 att jag hade bygglov för HANDEL pizzeria (Nino). Tung fil


Länsstyrelsens beslut 204-7390-95 Länsstyrelsen undanröjer beslutet om livsmedel. Tung fil