socialdemokternas moral innehåll

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Mapp möten

Visste du att Sverige hade ett rasbiologiskt institut i Uppsala långt före nazisterna ända fram till 1958. Statens hus för rasbiologi

Så länge som socialdemokraterna och Olle Vikmång, inte gör upp med partiets förflutna, ersätter dem som lidit skada,och utsätter dem som vågar ha en annan åsikt för represallier. Då ska socialdemokraterna inte ha våra röster.


Du som vill hylla din morfars fars uppfattning från tidigt 1900-tal. Kan ju göra det om han var socialdemokrat genom att rösta i rikdagsvalet och rösta blankt eller på det parti som du anser står för den uppfattning om demokrati som du har i kommunalvalet.

Sverige hade ca 14 koncentrationsläger under andra väldskriget. Ansvarig för dem var Tage Erlander(S)!

63,000 svenskar tvångssteriliserades, mellan 1920 fram till 1976, för de inte ansåg vara tillräckligt värdiga att få bilda familj i det svenska folkhemmet?

​mellan vilka år skiljer sig mellan olika källor.

Sverige tvångssterliserade säkert 75 000 personer i Sverige ända fram till 1975.

 • Detta för att få kontroll över asociala
 • Rashygien
 • Även peroner med funktionsnedsättningar
 • Folkhälsoskäl
 • Ekonomiska besparningar

Norrköping har sedan 1994 styrts av  olika partier som har underordnat sig socialdemokraternas maktfullkomliga ledarstil. Rent teoretiskt har socialdemokraterna styrt Norrköping sedan tidigt 1900 tal med mindre avbrott. Det har präglats av en ledarstil där man favoriserat närstående. Konkurrensen har satts ur spel genom att styra etableringen av t.ex livsmedelsbutiker. Jag kommer att utveckla detta.


Sidan kommer att uppdateras för att visa hur socialdemokraterna arbetar när någon inte står med mössan i hand.


Sist uppdaterad 22-01-04 kl 23:59

Här kommer jag att utveckla hur Norrköpings kommun (NK) tolkar gällande lagstiftning. Eller som de säger, vi vill utveckla vår syn på det hela. Men kan inte förklara hur deras syn kan skilja sig från gällande lagar.

Några exempel från de sista åren.


 1. Norrköping är oerhört korrumperat och befinner sig på 263/290 plats på rankinglistan. https://www.se/norrkoping
 2. Redan 1996 bestämde dåvarande kommunalrådet Jan-Olov Johnson(S) att mina ärenden "skulle dras i rättssystemet när vi nu har ett fungerande sådant."
 3. Detsamma tyckte dåvarande kommunalrådet Lars Stjernkvist, även om han överlät det till "våra rättsvårdande myndigheter."
 4. NK kommun med en S-ledd administration särbehandlar med andra ord olika människor vilket i och för sig inte är något nytt.
 5. Norrköpings kommun (NK) och jag förlikades i Norrköpings Tingsrätt där de erkänner indirekt att man lämnat falska uppgifter i säkert 60 ärenden. Ärenden som gått ända upp till HD. NK bekräftade att jag fått klarsignal att kulvertera Torshagsån 1992 vilket förnekats bl.a. i Vattendomstolarna. Det bekräftade även att jag hade haft de bygglov för HANDEL som NK förnekade i mer än 20 år. Tingsrättens ärende T 621-16 https://tunaforsnytt.se/inneh-llsf-rteckning/domar-inneh-llsf-rteckning/dom-t-html
 6. Det råder ett omfattande ministerstyre i Norrköping som NK:s ledning är noga att slå vakt om.
 7. Bl.a.  har man särbehandlat kooperationen genom att begränsa konkurrensen.
 8. Jag har gått igenom allt detta med bl.a. tidigare kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist. Men inte han heller vill  täppa till möjligheten till ministerstyre och för att få egen vinning.
 9. Kommunen söker miljonbidrag på som jag anser det felaktiga/falska underlag. Trots att bl.a. regeringskansliet är informerade så vidtas inga åtgärder.
 10. NK och jag har ett avtal där man betalar mig 300 000 kronor mot bl.a. att jag inte polisanmäler bl.a. f.d. bygglovschefen Bengt Johansson och f.d. kommunalrådet Jan-Olov Johnson. https://tunaforsnytt.se/inneh-llsf-rteckning/avtal/avtal-kommunen-betalar-300000-html 
 11. Det innebar att socialdemokraterna inte ville betala för mina förluster på ca 20 miljoner. Trots att de var försäkrade och jag erbjöd mig att stå för självrisken.
 12. Ett tidningsreportage där NT anklagar NK för att ha sökt 30 miljoner i statliga bidrag på falska underlag, vilket även regeringskansliet har blivit informerade om enligt vad som finns i deras akt. https://tunaforsnytt.se/brev-pressmeddelanden/nt-reportage-30-miljoner.html
 13. Jag har förlorat över 20 miljoner som en auktoriserad revisor har informat NK om hur man kommit fram till detta.
 14. Norrköpings kommun vägrade för många år sedan att låta mig bygga upp en nedbrunnet flerfamiljshus. Det har man normalt laglig rätt till vilket Jan-Olov Johnson(S) som politiskt ansvarig inte ställde upp på. NK ordnade sedan så stadsjuristen blev befodrad till koncernjurist. Kanske för att hon och en överingenjör fick en auktoriserad mäklare att halvera värderingen. Vilket skulleblåsa mig på säkert en halvmiljonkronor.

  https://tunaforsnytt.se/v-rdering-av-kvarntorp-1-48.html

 15. Tekniska nämnden fick en enig nämnd att besluta att man förklarat hur man kan tappa 6000 lit/sek i Torshagsån trots att den rymmer bara 1000 lit/sek. Bara texten visar hur vansinnigt detta är. https://tunaforsnytt.se/inneh-llsf-rteckning/medborgarf-rslag/medborgarf-rslag-60/6000-ryms-1000.html
 16. NK anordnar HEMLIGA MÖTEN efter maktskiftet 1994 här finns kopia på en kallelse. https://se/inneh-llsf-rteckning/inneh-ll-m-ten/hemliga-m-ten/
 17. Deltagarna ville i regel inte ens lösa ut rekommenderade brev https://tunaforsnytt.se/inneh-llsf-rteckning/inneh-ll-m-ten/rek-brev.html
 18. Efter ett av de hemliga mötena 1996 så fick f.d. bygglovschefen Bengt Johansson, chefsjuristen Ulf Riismark att gör a en falsk utredning för att få en enig nämnd att förneka mina bygglov i mer än 20 år. https://tunaforsnytt.se/inneh-llsf-rteckning/bygglov/bygglov-96.html
 19. Stadsjuristen Susanne Christensen fick senare frågan från bygglovchefen Bengt Johansson hur man skulle kunna motivera att min fastighet saknade bygglov. Svaret blev förneka bara byggloven utan vidare motivering.
 20. NK och jag förhandlade om rättegångskostnaderna från ett mål i Vattendomstolarna där NK lämnat direkt falska vittnesmål. Rättegångskostnaderna hade stigit till 157 000 kronor. Under förhandlingarna lämnade NK in fordran till kronofogden. (GOD socialdemokratisk AFFÄRSSED). Genom ett avtal så kvittades fordran.  
 21. Trots detta fortsatte kommunen att kräva dessa 157 000 kronor. Nuvande kanslidirektören Pär Höglund och stadsjuristen Martine Christensen vidhöll  fordran. Senare i Norrköpings Tingsrätt så menade de att fordran inte fanns. Men jag hade ju kontoutdrag. Kommunens inkasso blev naturligtvis generade av att kommunen agerade på det här sättet.