Avtal återställning Torshagsån

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Sedan något år, så är Norrköping åter på banan, men det är en lång bit kvar!

Norrköpings kommun med dåvarande kommunalrådet Jan-Olov Johnson(S)(JOJ) kommer underfund om att jag kunde bevisa att kommunens representanter i Vatten domstolar framförde direkta lögner. Ja men det var inte under ed sa JOJ i Göta hovrätt. Dels hade man förnekat mina bygglov men även att jag fått klarsignal att kulvertera Torshagsån. Se vad man erkände 2016 i Norrköpings Tingsrätt. Man kunde inte heller se skillnad på Nyköpingsvägen och järnvägen.