Avtal återställning Torshagsån

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Norrköpings kommun med dåvarande kommunalrådet Jan-Olov Johnson(S)(JOJ) kommer underfund om att jag kunde bevisa att kommunens representanter i Vatten domstolar framförde direkta lögner. Ja men det var inte under ed sa JOJ i Göta hovrätt. Dels hade man förnekat mina bygglov men även att jag fått klarsignal att kulvertera Torshagsån. Se vad man erkände 2016 i Norrköpings Tingsrätt. Man kunde inte heller se skillnad på Nyköpingsvägen och järnvägen.