test

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Behovsbedömning Kvarntorp 7:3 Gamla brandstation.

Det vore ju bra om Lars Söderström, Håkan Liljeblad (S) förklarade vad som händer när vi får ett flöde i Torshagsån på 6000 lit/sek när det ryms 1000 lit/sek.

 Det vore ju trevligt om Håkan Liljeblad(S) förklarade vad som kommer att hända när som kommunen varslat om. Att Torshagsån får ett flöde på 6000 lit/sek där det ryms 1000 lit/sek.

Länk till sidan

1

2

3

4

5

6

7

8

Länk till Plankartan Kvarntorp 7:3   Länk till innehåll detaljplan för  Kvarntorp 7:3