NT reportage 30 miljoner

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Sedan något år, så är Norrköping åter på banan, men det är en lång bit kvar!

Utskrift från Norrköpings Tidningar https://www.nt.se/nyheter/fortsatt-jakt-pa-bidragsmiljoner-39714.aspx

 

Fortsatt jakt på bidragsmiljoner


Kommunalrådet Jan-Olov Johnson (s) fortsätter jakten på 30 bidragsmiljoner till värmeprojekt i


Hyresbostäders Ringdansen.


Samtidigt som Sydkraft/NME planerar för ännu renare fjärrvärme.


Det värmesystem som kommunen vill bort ifrån.

birgitta granehed

06:00 | 2001-01-17


-Vi är tillbaka på ruta ett. Vi får åter kontakta regeringen för hjälp med värmen i Ringdansen, säger huvudansvariga kommunalrådet Jan-Olov Johnson.


Johnson hade hoppats på att Energimyndigheten skulle hjälpa kommunen/Hyresbostäder att hitta en energilösning som gör att man kan få de 30 miljoner kronor staten lovat. Villkoret för bidraget är att man uppnår de miljöförbättringar man lovade vid bidragsansökan.


- Jag trodde att Energimyndigheten skulle ta chansen och medverka i ett projekt som prövar alternativa energilösningar i stor skala inom miljonprogrammets bostadsområden. Jag beklagar att man endast hänvisar oss tillbaka till regeringen.


<p><b><font size="2">Vadå, fel?!</font></b>


Problemet är att bidragsansökan baserades på nyckeltal från Nutek och utgick från koleldning.


Iverkligheten är det biobränsle som ger fjärrvärme. Dessutom angavs dubbelt så stor kolförbrukning som det skulle varit, om det verkligen handlat om kol.


Är det inte dags att erkänna att ni räknade på fel sätt?


- Både regering och miljödepartement visste att vi utgick frånNuteks nyckeltal, säger Jan-Olov Johnson, som hela tiden hävdat detta.


Ansvariga på miljödepartementet sade dock i somras att man aldrig krävt att kommunen utgår frånNuteks nyckeltal! Eller att man vetat om att kommunen utgick från annat än existerande energilösning.
Hans Revenhorn, stadsbyggnadsdirektör, håller med om att man följt givna direktiv då man räknade ut miljövinsterna.


-Fast i dag skulle nog alla hanterat frågan annorlunda.
<p><b><font size="2">Fördyras byggen?</font></b>


Vad som nu händer? Göran Hermelin, projektchef för Ringdansen, uppger, att Hyresbostäder om tre månader måste veta vilken energilösning det blir, för att inte få onödiga kostnader.


-Vi startar då det största delprojektet, skolan.Det kräver energi och kyla och ett specialanpassat övervakningssystem. Tvingas vi till tillfälliga värmesystem får vi senare betala extra för göra om främst styr- och övervakningssystemet.


Jan-Olov Johnson konstaterar samtidigt att tiderna radikalt förändrats på sistone.


- Nu ska Sydkraft/NME satsa på en avfallspannan. Det innebär att biobränsleeldandet för fjärrvärme i framtiden kan sjunka till 40 procent mot dagens 70 procent, konstaterar Johnson.


NME/Sydkraft konstaterar, att 70 procent gäller den totala energiproduktionen, el och fjärrvärme tillsammans. Fjärrvärmen produceras till 98 procent med biobränslen.


År 2003 kommer det totala bränslet att till drygt 75 procent utgöras av biomassa - inte 40. I den planerade nya pannan är 80 procent av det brännbara avfallet så kallad biomassa.


<p><b><font size="2">Allt renare</font></b>


- Avfallet hämtas dessutom på kortare avstånd, med färre transporter.Och trots att energiproduktionen blir större år 2003 än i dag, minskar de viktigaste föroreningarna, berättar Mattias Örtenvik, miljöansvarig på Sydkraft/NME.


Ett annat miljöinslag är den nyligen invigda rökgaskondensatorn, som utnyttjar restenergin (vattenångan) som bildas till att producera värme. Det ger miljövinster, då pannan blir effektivare och både bränslebehov och utsläpp minskar.


- Framöver torde det därmed bli ännu svårare att motivera att fjärrvärme ska fasas ut, från miljösynpunkt, säger Anders Östlund, värmechef på Händelö.


-Det viktiga för Sydkraft/NME har hela tiden varit att kommunen använt rätt beräkningsunderlag för energiproduktionen, och dess miljöpåverkan, säger Anders Östlund och tillägger, att företaget gärna ställer upp med nytt underlag, för nya beräkningar, som utgår från företagets kommande produktionsapparat.