paxfläkt

Birgers pax-fläkt skramlar. Men det var bara att sopa av den och trycka till den.